تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
یا زهرا سلام الیها


۱ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

دلم برایت تنگ شده ...


برای همان لحظه ای -دقیقا همان لحظه ای- که کف ِ دستهام را روی زمینت گذاشته بودم و دو زانو نشسته بودم وهای های گریه می کردم...

و درست وسط گریه ام بود که فهمیدم چه می شود که گاهی مردم بیخیال دور و بری ها می شوند و

های های گریه می کنند و خجالت نمی کشند ....

تازه آنجا بود که این را فهمیدم ... وقتی بیخیال دوستان که دوطرفم نشسته بودند شدم و خجالت نکشیدم و گذاشتم تک تک آجر هایت صدای هق هقم را بشنوند ....

دلم برایت تنگ شده،

می فهمــــــــــــــــــــــــــی ؟؟

دلم تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگـــــــــــــــــــــــــــ شده ...


بسم رب الحسین
من ان عاشق دیوانه حسین را دوست میدارم
من ان عبد گناه کارم حسین را دوشت میدارم
من ان چهره دل خونم حسین را دوست میدارم
وقتی که سخنان رهبرم رو می شنودم که می گوید این عمار تنم به لرز می افتد می فهمم که رهبرم هنوز که هنوزه عمار ندارد
ای کاش زمانی فرار رسد که فریاد انا بقیه الله رو بشنویم .


دنبال کنندگان بیانی